Category: Bez kategorii

O „wolności”

Ogłosił świat wolność. Zwłaszcza w ostaniach czasach. I cóż widzimy w owej ich wolności? Niewolnictwo tylko i samobójstwo. Albowiem tak mówi świat, masz potrzeby, a wiec nasycaj je. Albowiem masz takie same prawa, co i najznakomitsi i najbogatsi. Nie bój się ich nasycać a  nawet pomnażać. Oto dzisiejsza ich nauka. W tym dopatrują się wolności. I co wynika z tego…

Takie czasy

Cisza i skupienie, a także czasowe oddalenie się od natłoku informacji, opinii i faktów, to niezbędne warunki prawidłowego rozwoju psychicznego każdego człowieka. Zauważmy, iż właśnie te stany są dzisiaj najbardziej kontestowane i atakowane. Czynniki, które szczególnie sprzyjają rozproszeniu i zagłuszaniu ciszy łatwo zaraz znajdują swoich gorliwych wyznawców i obrońców. Gdzie współcześnie znajdzie się niezbędną do zebrania własnych myśli i rozeznania…